Danh mục sản phẩm

 

Sản phẩm cùng hãng kangaroo
Bếp từ Kangaroo KG 359i
Giá: 40.000.000 vnđ
Máy hút mùi Kangaroo KG321
Giá: 3.350.000 vnđ
Máy hút mùi Kangaroo KG323
Giá: 17.500.000 vnđ
Máy hút mùi Kangaroo KG21
Giá: 5.250.000 vnđ
Máy hút mùi Kangaroo KG22
Giá: 6.250.000 vnđ
Máy hút mùi Kangaroo KG322
Giá: 12.500.000 vnđ